Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy
Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Porównanie faktoringu i kredytu obrotowego

 

 

 

Faktoring to forma finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich (stosujących odroczone terminy płatności wobec kontrahentów).
Konkurencja na rynku w każdej dziedzinie gospodarki wymaga od przedsiębiorców nie tylko poprawy jakości towarów i oferowanych usług, ale również wydłużenia terminów płatności dla odbiorców. Wydłużone terminy płatności poprawiają konkurencyjność firmy, ale często powodują problemy z zachowaniem płynności finansowej oraz radzeniem sobie w sytuacjach zatorów płatniczych.
Zastosowanie faktoringu umożliwia przedsiębiorcy otrzymanie należnej z tytułu dostarczonego towaru lub usługi płatności wynikającej z wystawionej kontrahentom wierzytelności, zanim stanie się ona wymagalna (pomniejszonej o prowizję faktora). Co ważne, faktoring umożliwia zarządzanie całym portfelem należności, zmniejszając ryzyko strat z tytułu niespłaconych faktur. Faktoring sprawia, że przedsiębiorca może przeznaczyć wcześniej otrzymane środki na dalszą działalność, a dzięki temu zwiększyć swoje aktywa obrotowe.

Zalety i korzyści faktoringu:

- poprawa płynności firmy,
- wydłużenie terminów płatności,
- likwidacja zatorów płatniczych,
- przedterminowy wpływ należności,
- pewne i terminowe regulowanie zobowiązań,
- szybszy obieg kapitału obrotowego,
- elastyczne finansowanie,
- poprawa wskaźników finansowych (brak widoczności w bilansie),
- poprawa struktury bilansu (spadek należności po stronie aktywów),
- możliwość wydłużenia kontrahentom terminów płatności,
- rabaty u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań,
- weryfikacja wiarygodności kontrahentów,
- niekonieczne twarde zabezpieczenia majątkowe.

Przykład:
Klient: branża energetyczna, handel biomasą.
Spółka podpisała w połowie roku 2011 umowę faktoringową z limitem 500 000 PLN. Dzięki szybszemu
wpływowi gotówki Klient mógł więcej produkować, dysponował środkami na zakup towarów, dzięki
płatnościom gotówkowym towar ten był tańszy i dostawcy chętniej sprzedawali ten towar do Klienta.

W ciągu roku obrót wzrósł 3-krotnie. Obecnie Klient posiada limit 3 000 000 PLN.
„ Faktoring znacznie przyczynił się do wzrostu obrotów w Spółce. Wielką zaletą jest szybki spływ
gotówki na nasze konto, do 24h. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Faktorzy S.A."

Profil klienta

Oferta faktoringu jest skierowana dla przedsiębiorstw, jeśli:
- generują powtarzalną sprzedaż (cykliczne transakcje z Kontrahentami przedstawionymi do faktoringu, okres współpracy min. 6 miesięcy),
- prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem, stosujesz kredyty kupieckie,
- posiadają ograniczony kapitał własny i wykorzystane bieżące linie kredytowe,
- chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem handlowym i zatorami płatniczymi,
- nie posiadają majątku pod zabezpieczenie kredytu,
- realizują kontrakty dla JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego)
- prowadzą pełną księgowość lub książkę przychodu-rozchodu,
- oczekują zabezpieczenia przed ryzykiem współpracy z odbiorcami
- posiadają zatory płatnicze i potrzebujesz szybkiego dostępu do gotówki,
- posiadają wysoki poziom należności, które nie są terminowo płacone przez dłużników,
- posiadają rozproszony portfel odbiorców, z którymi prowadzisz powtarzalną sprzedaż, aczkolwiek dopuszczalne jest przekazanie do usługi jednego konrahenta,
- mają trudności z terminowym ściąganiem należności,
- chcą przenieść ryzyko niewypłacalności konrahenta na faktora (faktoring pełny z ubezpieczeniem),

Partnerzy

SGB-Bank S.A.

Nagłówek