Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy
Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Vademecum faktoringu

Czym faktoring różni się od kredytu?

Zasadniczo obie formy finansowania są skierowane do podmiotów, które oczekują zwiększenia płynności finansowej.

W przypadku faktoringu istotnym elementem dla przedsiębiorstwa może być dodatkowowo monitoring oraz obsługa wierzytelności, czy pozbycie się ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring odności się zawsze do konkretynych wierzytelności (faktur sprzedaży, zakupu), które znajdują się w obrocie handlowym z kontrahentami (dostawcami), kredyt natomiast zależy m.in od wysokości obrotu rocznego.

Przy faktoringu zazwyczaj nie są wymagane zabezpieczenia rzeczowe, niemniej jednak w każdym przypadku w wyniku indywidualnej oceny Faktora, może być zalecane takie zabezpieczenia.

Faktoring wpływa również na uelastycznienie warunków współpracy z kontrahentami, np. zwiększenie terminu spłaty należności, przy kredycie spłatą obarczona jest firma, przy faktoringu kontrahent.

W przypadku faktoringu finansowanie może osiągnąć 100% wartości wierzytelności (faktury).

Czy Faktor przejmuje ryzyko związane z niezapłaceniem faktur przez kontrahenta?

Faktorzy S.A. oferują różne odmiany faktoringu,  m.in. usługę faktoringu z regresem. Po przekroczeniu terminu płatności przez kontrahenta przez 30 dni (umowny okres regresu) jest on wzywany do uregulowania zapłaty. Dopiero po tym terminie Faktor może skorzystać z prawa regresu do klienta o zwrot finansowania.

 

W przypadku faktoringu pełnego z ubezpieczeniem po przekroczeniu terminu płatności wierzytelności, Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Czy w faktoringu stosowane są zabezpieczenia?

Podstawowym zabezpieczeniem faktoringu jest globalna cesja wierzytelności. Kontrahenci klienta są powiadamiani o cesji wierzytelności na rzecz Faktorzy S.A. i przyjmują ten fakt do wiadomości podpisując stosowny dokument o cesji.

Czy mogę przekazać do faktoringu faktury przeterminowane?

Nie. Faktoring to finansowanie wierzytelności, których termin płatności nie minął.

Czy mogę skorzystać z usługi faktoringu mając jednego kontrahenta?

Tak. Istnieje możliwość przekazania do faktoringu wierzytelności (faktur) tylko od jednego kontrahenta.

Jakie są różnice między faktoringiem pełnym a niepełnym?

Zasadnicza różnica polega na tym, że w faktoringu pełnym Faktor przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności kontrahentów. W przypadku faktoringu niepełnego ryzyko to ponosi klient. W faktoringu niepełnym faktor wypłaca klientowi zaliczkę. Jeśli jednak kontrahenci nie zapłacą w określonym czasie (zwanym okresem regresu) należnych kwot, wówczas klient (faktorant) zobowiązany jest do zwrotu faktorowi wypłaconej zaliczki.

Partnerzy

SGB-Bank S.A.

Nagłówek