Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy
Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Faktoring pełny

to usługa umożliwiająca nabywanie, finansowanie przed terminem płatności oraz zarządzanie portfelem należności. Rozwiązanie to zapewnia przejęcie przez Faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring pełny to usługa, dzięki której w sytuacji braku zapłaty od Kontrahenta zobowiązania do spłaty wierzytelności przejmuje Faktor.

 

Schemat transakcji:

1. Faktorant (Klient) z tytułu sprzedaży towarów lub usług wystawia faktury na swoich odbiorców.

2. Faktorant posiada ubezpieczenie bądź za pośrednictwem Faktora ubezpiecza wierzytelności.

3. Faktorant zbywa wierzytelności na rzecz Faktora. Oryginał faktury dostarcza do Faktorzy S.A. (Faktor)

4. Faktor udziela Klientowi finansowania z tytułu wykupionych wierzytelności z postaci zaliczki, najczęściej 90% jej wartości natychmiast po jej otrzymaniu.

5. Kontrahent dokonuje platności za zakupione towary i usługi do Faktorzy S.A.

6. Faktor rozlicza wierzytelności spłacone przez Kontrahenta i przekazuje pozostałą należność Faktorantowi.

 

  • Korzyści
  • Profil Klienta
  • Dokumenty do pobrania
  • Warunki współpracy

Decydując się na faktoring pełny firma:

- ogranicza ryzyko prowadzonej działalności,
- poprawia płynność finansową firmy poprzez szybki dostęp do gotówki,
- zyskuje dostępność do środków finansowych nawet w sytuacji ograniczonej zdolności kredytowej,
- zyskuje możliwość efektywnego planowania wpływów i wydatków,
- staje się bardziej konkurencyjna na rynku oferując korzystniejsze warunki kredytu kupieckiego,
- redukuje koszty  monitoringu i odzyskiwania należności,
- weryfikuje odbiorcę poprzez wyspecjalizowaną instytucję oraz ubezpieczenie obrotu

Oferta faktoringu pełnego jest dedykowana dla firm:

- stosujących sprzedaż z odroczonym terminem płatności,

- chcących przenieść ryzyko transakcji na Faktora,

- korzystających z ubezpieczenia wierzytelności w obrocie handlowym,
- prowadzących sprzedaż bezgotówkową,
- posiadających wysoki poziom należności,
- posiadających rozproszone grono sprawdzonych odbiorców,
- prowadzących powtarzalną sprzedaż, dzięki czemu powstają kolejne należności będące podstawą do dalszego finansowania,
- które przenoszą monitoring i obsługę transakcji na Faktora,

Aby firma skutecznie skorzystała z usługi faktoringu z regresem należy we współpracy z Doradcą faktoringowym przygotować następujące dokumenty:

 

A. Dokumenty rejestrowe
1. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
2. Aktualny wpis do KRS - nie starszy niż 3 m-ce (dotyczy tylko spółek prawa handlowego),
3. Umowa spółki (dotyczy spółek jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych),
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
6. Koncesje / licencje / zezwolenia, jeśli wymagane,
7. Dowody osobiste właścicieli, poręczycieli,
8. Zabezpieczenia, jeśli wymagane,
9. Koncesje / licencje / zezwolenia, jeśli wymagane,


B.  Dokumenty finansowe
1. Bilans i RZiS za ostatnie 2 lata (dotyczy spółek prawa handlowego)
2. Bilans i RZIS / F-01 za ostatni kwartał (dotyczy tylko spółek prawa handlowego),
3. Raport biegłego rewidenta za ostatni rok (dotyczy spółek prawa handlowego),
 

C. Inne dokumenty
1. Wniosek faktoringowy,
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosków o ubezpieczenie oraz limity dla kontrahentów,
3. Umowy handlowe z kontrahentami, jeśli wymagane,
4. Historia rozrachunków z kontrahentami,

5. Polisa ubezpieczenia transakcji handlowych, (jeśli istnieje),

W czym możemy Ci pomóc?

Szukasz kompleksowego rozwiązania dla swojej firmy lub chciałbyś porozmawiać z konsultantem?

Skontaktuj się z nami!

Partnerzy

SGB-Bank S.A.

Nagłówek