Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy
Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Faktoring odwrotny

to rozwiązanie zapewniające finansowanie zakupów, które umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań wobec Dostawców bez naruszania płynności finansowej firmy.
Firma nie musi pamiętać o terminach płatności dla Dostawcy, otrzymuje zapłatę w terminie od Faktorzy S.A., natomiast Klient spłaca zobowiązanie do Faktorzy S.A. w nowym, wydłużonym terminie.

 

 

 

Schemat transakcji:

1. Klient z tytułu zakupu towarów lub usług otrzymuje faktury od dostawców.

2. Klient zgłasza do Faktorzy S.A. faktury do finansowania.

3. Zapłata przez Faktorzy S.A. za fakturę wystawianą przez dostawcę Klientowi.

4. Klient dokonuje spłaty zobowiązania na rachunek Faktorzy S.A.

 

  • Korzyści
  • Profil Klienta
  • Dokumenty do pobrania
  • Warunki współpracy

Decydując się na faktoring odwrotny firma uzyska:

- finansowanie do 100% wartości faktury przedstawionej do wykupu,
- gwarancję terminowej płatności za zakupione towary/usługi,
- możliwość negocjowania rabatów za wcześniejsze regulowanie zobowiązań,
- odroczenie terminu zapłaty zobowiązania dzięki dodatkowemu okresowi finansowania
- weryfikację odbiorcy poprzez wyspecjalizowaną instytucję oraz ubezpieczenie obrotu.

Oferta faktoringu odwrotnego jest dla firm, które:

- dokonują częstych, znacznych zakupów od tych samych dostawców,
- mogą uzyskać rabat w związku z wcześniejszą płatnością,
- mają ograniczony kapitał własny i wykorzystane bieżące linie kredytowe,
- posiadają wysoki poziom zobowiązań,

Dla podjęcia współpracy i podpisania umowy na faktoring odwrotny jest niezbędne przygotowanie we współpracy z Doradcą faktoringowym następujących dokumentów:

 

A. Dokumenty rejestrowe
1. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
2. Aktualny wpis do KRS - nie starszy niż 3 m-ce (dotyczy tylko spółek prawa handlowego),
3. Umowa spółki (dotyczy spółek jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych),
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
6. Koncesje / licencje / zezwolenia, jeśli wymagane,
7. Dowody osobiste właścicieli, poręczycieli,
8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku,
9. Koncesje / licencje / zezwolenia, jeśli wymagane,


B.  Dokumenty finansowe

1. Bilans i RZiS za ostatnie 2 lata (dotyczy spółek prawa handlowego),
2. Bilans i RZIS / F-01 za ostatni kwartał (dotyczy spółek prawa handlowego),
3. Raport biegłego rewidenta za ostatni rok (dotyczy spółek prawa handlowego),
4. Opinie banków i instytucji finansowych (nieobligatoryjny),

 

C. Inne dokumenty od Faktoranta

1. Wniosek faktoringowy,
2. Wniosek na zgłoszenie Dostawcy do faktoringu odwrotnego,
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosków,
4. Umowy handlowe z Dostawcami, jeśli występują,
5. Historia rozrachunków z Dostawcami,
6. Przykładowe faktury wobec każdego zgłoszonego Dostawcy,

W czym możemy Ci pomóc?

Szukasz kompleksowego rozwiązania dla swojej firmy lub chciałbyś porozmawiać z konsultantem?

Skontaktuj się z nami!

Partnerzy

SGB-Bank S.A.

Nagłówek