Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy
Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Faktoring samorządowy

jest usługą kierowaną do dostawców działających na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST - gmin, powiatów, województw). Usługa pozwala pozyskać w łatwy i szybki sposób środki pieniężne pod wierzytelności, których płatnikiem są JST.

 

 

Schemat transakcji:

1. Faktorant z tytułu sprzedaży faktur lub usług wystawia faktury dla JST.

2. Klient zbywa wierzytelności. Kopię faktury dostarcza do Faktorzy S.A.

3. Faktorzy udzielają Klientowi finansowanie z tytułu wykupionych wierzytelności w postaci zaliczek od 80 do 90% wartości faktury natychmiast po jej otrzymaniu.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez odbiorcę Faktorzy S.A. kontaktują się z odbiorcą.

5. Odbiorca dokonuje płatności za zakupione towary bądź usługi do Faktorzy S.A.

6. Faktorzy S.A. rozlicza wierzytelności przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.

 

 

  • Korzyści
  • Profil Klienta
  • Dokumenty do pobrania
  • Warunki współpracy

Decydując się na faktoring samorządowy firma :
- zyskuje szybki dostęp do środków z tytułu realizacji kontraktu,
- uzyskuje równowartość środków z wystawionych faktur za usługi lub towary (po udokumentowaniu bezsporności wierzytelności),
- otrzymuje 100% wypłacanej zaliczki,
- ma możliwość wydłużenia terminów płatności dla kontrahentów,
- zyskuje przedterminowy wpływ należności,
- ma możliwość uzyskiwania rabatów z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań,
- posiada dodatkowy mechanizm dyscyplinowania kontrahentów,
- ogranicza ryzyko prowadzenia działalności likwidujać zatory płatnicze,
- zapewania sobie elastyczne finansowanie, ważne przy wzroście obrotów,
- może liczyć na przyspieszenie spływu należności do klientów,

Oferta skierowana jest do firm:

- świadczących usługi na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego (firmy realizujące kontrakty dostarczające towary bądź usługi dla samorządu lub jednostek budżetowych).

W zależności od zakresu ryzyka, bądź potrzeby ubezpieczenia transakcji, warunki współpracy są analogiczne jak przy faktoringu z regresem lub faktoringu bez regresu (pełnym).

W czym możemy Ci pomóc?

Szukasz kompleksowego rozwiązania dla swojej firmy lub chciałbyś porozmawiać z konsultantem?

Skontaktuj się z nami!

Partnerzy

SGB-Bank S.A.

Nagłówek