Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy
Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Faktoring niepełny

to rozwiązanie zapewniające firmie płynność finansową, zwiększające jej konkurencyjność oraz oddalające ryzyko występowania zatorów płatniczych.

Faktoring niepełny (z regresem) sprawia, iż firma dysponuje środkami pieniężnymi zaraz po dokonaniu sprzedaży - zanim minie termin spłaty należności bezpośrednio od odbiorców.

 

Schemat transakcji:

1. Klient z tytułu sprzedaży towarów lub usług wystawia faktury na swoich odbiorców.

2. Klient zbywa wierzytelności. Kopię faktury dostarcza do Faktorzy S.A.

3. Faktor udziela Klientowi finansowania z tytułu wykupionych wierzytelności w postaci zaliczek od 80 do 90% wartości faktury do 24h po jej otrzymaniu.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez odbiorcę Faktorzy S.A. kontaktują się z odbiorcą.

5. Odbiorca dokonuje płatności za zakupione towary i usługi do Faktorzy S.A.

6. Faktorzy S.A. rozlicza wierzytelności i przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.

 

  • Korzyści
  • Profil Klienta
  • Dokumenty do pobrania
  • Warunki współpracy

Decydując się na faktoring niepełny:

- zyskasz poprawę płynności finansowej,
- zlikwidujesz zatory płatnicze,
- ograniczysz ryzyko prowadzonej działalności,
- zauważysz wzrost obrotów, dzięki finansowaniu realizowanych zakupów i sprzedaży,
- staniesz się bardziej konkurencyjny oferując korzystniejsze warunki kredytu kupieckiego.

Oferta faktoringu niepełnego jest dla firm które:
 

- stosują sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności,
- prowadą sprzedaż powtarzalną i bezgotówkową,
- posiadają rozproszone grono sprawdzonych odbiorców,
- posiadają wysoki poziom należności,
- mają wykorzystane bieżące linie kredytowe.

Aby firma skutecznie skorzystała z usługi faktoringu z regresem należy we współpracy z Doradcą faktoringowym przygotować następujące dokumenty:

 

A. Dokumenty rejestrowe
1. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
2. Aktualny wpis do KRS - nie starszy niż 3 m-ce (dotyczy tylko spółek prawa handlowego),
3. Umowa spółki (dotyczy spółek jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych),
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
6. Koncesje / licencje / zezwolenia, jeśli wymagane,
7. Dowody osobiste właścicieli, poręczycieli,
8. Zabezpieczenia, jeśli wymagane,
9. Koncesje / licencje / zezwolenia, jeśli wymagane,


B.  Dokumenty finansowe
1. Bilans i RZiS za ostatnie 2 lata (dotyczy spółek prawa handlowego)
2. Bilans i RZIS / F-01 za ostatni kwartał (dotyczy tylko spółek prawa handlowego),
3. Raport biegłego rewidenta za ostatni rok (dotyczy spółek prawa handlowego),
4. Opinie banków i instytucji finansowych (nieobligatoryjny),

 

C. Inne dokumenty
1. Wniosek faktoringowy,
2. Wniosek o przyznanie limitu dla Kontrahenta,
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosków,
4. Umowy handlowe z odbiorcami, jeśli wymagane,
5. Historia rozrachunków z odbiorcami,

W czym możemy Ci pomóc?

Szukasz kompleksowego rozwiązania dla swojej firmy lub chciałbyś porozmawiać z konsultantem?

Skontaktuj się z nami!

Partnerzy

SGB-Bank S.A.

Nagłówek